Brilleglass forside
Brilleglass forside LITEN

Brilleglass

Det finnes mange typer brilleglass for å kunne dekke alle behov. Det er også store forskjeller innen brilleglass. Det jobbes hele tiden med å utvikle bedre brilleglass, og det ligger mye teknologi bak for å kunne oppnå den beste mulige synsopplevelsen. Et brilleglass er derfor ikke bare et brilleglass, mange opplever at det finnes store prisforskjeller på grunn av dette.

Oppbygningen og overflatebehandling av brilleglassene har innvirkning på prisen. Man ønsker som oftest lette og tynne brilleglass for at brillen skal være så behagelig som mulig på. Høye styrker gir tykkere brilleglass, og da kan brillen bli både penere og lettere ved å velge et glass med høyere index som reduserer tykkelsen på glasset. Samtidig vil et glass med høyere index kunne gi øynene bak brilleglasset et mer naturlig utseende.

Enstyrke glass

Som oftest er det de under 40 år som bruker enstyrke glass. Er du nærsynt eller langsynt og ikke har noe lesetillegg trenger man kun lik styrke over hele glasset. Når alderen øker og styrkene endrer seg på nært, trenger vi et lesetillegg for å kunne se klart på nært hold. Ikke alle klarer å venne seg til progressive glass, og da kan en enstyrke brille til avstand og lesing være løsningen.

Progressive glass

Når man er blitt presbyop (alderslangsynt) kan man få et stort utbytte av å gå over til progressive glass. Et progressivt glass har flere styrker i seg slik at du skal kunne se godt på flere avstander. Det er ofte større forskjeller mellom progressive brilleglass. De beste progressive glassene gir et bedre og bredere avstandsfelt, mellomsone og lesefelt. Det vil si glassene gir mindre forstyrrelser som igjen vil gjøre tilvenningen lettere.

Databrille

En databrille er tilpasset slik at den skal avlaste og gi god synskomfort ved arbeid foran dataskjermen. Den er på en måte en utvidet lesebrille. Som oftest er det de presbyope (alderslangsynte) som har behov for dette, da en progressiv brille ikke vil fungerer optimalt foran en dataskjerm. Les mer om arbeid og syn her.

Blåfiolett lys

Nyere brilleglass filtrerer bort blått lys. Det kunstige blå lyset får vi fra digitale skjermer som er rundt oss hele dagen. Det blå lyset kan gi oss dårligere søvnkvalitet, økt ubehag og tretthet i øynene. Det blåfiolette lyset kan også øke nedbrytningen av netthinnen og gi tidligere aldersrelatert nedsettelse av skarpsynet vårt.

Transitions glass – fargeskiftende glass

Fargeskiftende glass er brilleglass som automatisk tilpasser seg skiftende lysforhold. Brilleglassene endrer farge ut fra hvor myeUV-lys de utsettes for. Brilleglassene er klar innendørs og blir til mørkere solglass når du er utendørs. Det finnes ulike typer fargeskiftende glass. Spør MobilOptikeren om råd når du skal velge fargeskiftende glass.

Brilleglass fra essilor

Brilleglass fra Essilor er designet for å kunne dekke alle dine synsbehov. 80% av informasjonen du mottar kommer gjennom øynene dine, og 40% av hjerneaktiviteten din er dedikert til synet ditt. Essilor jobber heletiden med å kunne tilby glass av høy kvalitet og jobber derfor med å fokusere på alle de kompliserte sidene ved synet.

Multioptikk – spesialglass & svaksyntoptikk

MobilOptikeren tilpasser også filterbriller til personer som er lysømfintlig, har redusert kontrastsyn (ofte en følge av AMD) eller har blendingsproblemer. Les mer om filterbriller her