BARN OG SYN

Ser barnet ditt godt nok?
Mange med lese- og skrivevansker har ofte en synsfeil. Ta kontakt med optiker for en synsundersøkelse om barnet er urolig og ukonsentrert, unngår nærarbeid eller har vanskeligheter for å lære seg bokstaver. Synsproblemer hos barn bør oppdages så tidlig som mulig. Det er derfor viktig at foreldre er oppmerksomme på eventuelle synsproblemer. Barn som ikke ser godt, vet ikke at de burde se bedre.

Mange synsfeil hos barn skulle vært oppdaget lenge før 4-års kontrollen på helsestasjonen. Er du i tvil, ta kontakt MobilOptikeren for god veiledning. Optiker undersøker om det foreligger en synsfeil hos barnet i tidlig alder (også barn under 4 år).

Tegn man bør være oppmerksom på

 • Har vanskelig for å sitte stille/konsentrere seg
 • Lukker ofte ett øye
 • Blir fort sliten av nærarbeid
 • Unngår nærarbeid/lesing
 • Doble/hoppende bokstaver
 • Leser samme linje om igjen
 • Hopper over ord og linjer
 • Ofte hodepine
 • Lyssky
 • Myser mye
 • Ser ikke godt på avstand/tavlen i klasserommet
 • Snubler og dunker borti ting
 • Svir/klør/ i øynene
 • Blunker mye

Tegn i barnehage alder
Punktene over er også aktuelle, men er avhengig av barnets utvikling.

 • Snubler og dunker borti ting.
 • Lukker ofte ett øye
 • Svir/klør/ i øynene
 • Blunker mye
 • Lyssky
 • Myser mye

BRILLER TIL BARN UNDER 18 ÅR - STØTTE FRA NAV

Fra 1.august 2022 kan barn og unge under 18 år få støtte til briller fra NAV.

 

Støtten gis etter faste satser basert på brillestyrke. 

Sats 1 – 750 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D

Sats 2 – 1 950 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 4,25D ≤ 6,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 4,00D

Sats 3 – 2 650 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25D ≤ 8,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D

Sats 4 – 3 150 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25D ≤ 10,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 6,00D

Sats 5 – 4 850 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 6,25D


HVA STØTTEN DEKKER

Innfatning, brilleglass, brilletilpasning.

Inntil 1 par briller per år.

 

HVA STØTTEN IKKE DEKKER

Synsundersøkelse og reparasjon.


MobilOptikeren har avtale med NAV om direkte oppgjør for brillestøtten til barn.
Støtten NAV dekker blir trekt fra ved betaling hos MobilOptikeren.
 

 

BRILLER TIL BARN UNDER 18 ÅR

- STØTTE FRA NAV -

Fra 1.august 2022 kan barn og unge under 18 år få støtte til briller fra NAV.

Støtten gis etter faste satser
basert på brillestyrke.

 Sats 1 – 750 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D

Sats 2 – 1 950 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 4,25D ≤ 6,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 4,00D

Sats 3 – 2 650 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25D ≤ 8,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D

Sats 4 – 3 150 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25D ≤ 10,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 6,00D

Sats 5 – 4 850 kroner
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 6,25D

 

HVA STØTTEN DEKKER

Innfatning, brilleglass, brilletilpasning.

Inntil 1 par briller per år.

 

HVA STØTTEN IKKE DEKKER

Synsundersøkelse og reparasjon.

MobilOptikeren har avtale med NAV
om direkte oppgjør for
brillestøtten til barn.

 

Støtten NAV dekker blir trekt
fra ved betaling
hos MobilOptikeren.