Ser barnet ditt godt nok?

Mange med lese- og skrivevansker har ofte en synsfeil. Ta kontakt med optiker for en synsundersøkelse om barnet er urolig og ukonsentrert, unngår nærarbeid eller har vanskeligheter for å lære seg bokstaver. Synsproblemer hos barn bør oppdages så tidlig som mulig. Det er derfor viktig at foreldre er oppmerksomme på eventuelle synsproblemer. Barn som ikke ser godt, vet ikke at de burde se bedre.

Mange synsfeil hos barn skulle vært oppdaget lenge før 4-års kontrollen på helsestasjonen. Er du i tvil, ta kontakt MobilOptikeren for god veiledning. Optiker undersøker om det foreligger en synsfeil hos barnet i tidlig alder (også barn under 4 år).

Tegn man bør være oppmerksom på

 • Har vanskelig for å sitte stille/konsentrere seg
 • Lukker ofte ett øye
 • Blir fort sliten av nærarbeid
 • Unngår nærarbeid/lesing
 • Doble/hoppende bokstaver
 • Leser samme linje om igjen
 • Hopper over ord og linjer
 • Ofte hodepine
 • Lyssky
 • Myser mye
 • Ser ikke godt på avstand/tavlen i klasserommet
 • Snubler og dunker borti ting
 • Svir/klør/ i øynene
 • Blunker mye

Tegn i barnehage alder

Punktene over er også aktuelle, men er avhengig av barnets utvikling.

 • Snubler og dunker borti ting.
 • Lukker ofte ett øye
 • Svir/klør/ i øynene
 • Blunker mye
 • Lyssky
 • Myser mye