synsprøverom ny!
briller,utstilt
solbrillevegg
brilleutstilling1

MobilOptikeren sin klinikk finner du i 2.etg i Storebotn 7, Askøy.
Her brukes det mer stasjonært utstyr under synsundersøkelsen som man
kanskje er kjent med fra før om man har vært hos optiker tidligere.
Synsundersøkelsen blir alltid utført av autorisert optiker, Ann-Christin Webermann.

Hva skjer under synsundersøkelsen?

For å kartlegge dine synsproblemer og generell helse starter vi først med en samtale. Dine egne briller kan også måles hvis ikke optiker har din tidligere brillestyrke. Før vi finner brillestyrken din vil det bli utført innledende tester for å kartlegge øyets tilstand. Den nye brillestyrken vil bli demonstrert i en prøvebrille og vi blir sammen enig om hva som vil være den beste løsningen for deg. Det anbefales i de fleste tilfeller å få utført en utvidet synsundersøkelse der man i tillegg får sjekket øyetrykket og fotografert øyets netthinne.

 

Undersøkelse av det ytre og indre øye

Øyehelsen er viktig, kanskje det aller viktigste under en synsundersøkelse. For å få en grundig sjekk av det ytre og indre øye bruker optiker følgene instrumenter:– Trykkmåler (ICare) for å måle øyets intraokulære trykk.

– Funduskamera for å ta bilde og undersøke det indre øye (netthinnen).
– Spaltelampe for å undersøke det ytre øyet, linsen i øyet, og netthinnen.Intraokulært trykk (IOP)

  • Måling av trykket i øyet gjøres primært for å kontrollere grønn stær (glaukom). Men også aktuelt ved en rekke andre øyesykdommer og øyeskader.
  • Er det grønn stær (glaukom) i familien anbefales det å sjekke trykket jevnlig fra 30 års alder, samt kontroll av hvordan synsnerven ser ut i det indre øye.

Ytre øye

  • En undersøkelse av det ytre øye kan man blant annet avdekke tørt øye problematikk, grå stær (katarakt), og mange andre øyesykdommer og øyeskader.

Indre øye

  • En undersøkelse av øyets netthinne (retina) er en viktig del av synsundersøkelsen da man kan oppdage øyesykdommer som grønn stær (glaukom), AMD (forkalkninger), RP (retinitis pigmentosa), og andre helseproblemer som kan gi endringer på netthinnen som f.eks. diabetes og høyt blodtrykk. Et funduskamera tar bilde av netthinnen din og gir en god oversikt over evt. områder man bør undersøke nærmere.

Henvisning til øyelege
Optiker Webermann har henvisningsrett til øyeleger og andre deler av spesialhelsetjenesten, og vil henvise videre til øyelege/lege hvis det oppdages endringer eller patologi (sykdommer).

klinikk kontor bygning

MobilOptikeren sin klinikk finner du i 2.etg i Storebotn 7, Askøy.

Her brukes det mer stasjonært utstyr under synsundersøkelsen som man kanskje er kjent med fra før om man har vært hos optiker tidligere.
Synsundersøkelsen blir alltid utført av autorisert optiker, Ann-Christin Webermann.

Hva skjer under synsundersøkelsen?

For å kartlegge dine synsproblemer og generell helse starter vi først med en samtale. Dine egne briller kan også måles hvis ikke optiker har din tidligere brillestyrke. Før vi finner brillestyrken din vil det bli utført innledende tester for å kartlegge øyets tilstand. Den nye brillestyrken vil bli demonstrert i en prøvebrille og vi blir sammen enig om hva som vil være den beste løsningen for deg. Det anbefales i de fleste tilfeller å få utført en utvidet synsundersøkelse der man i tillegg får sjekket øyetrykket og fotografert øyets netthinne.

 

Undersøkelse av det ytre og indre øye

Øyehelsen er viktig, kanskje det aller viktigste under en synsundersøkelse. For å få en grundig sjekk av det ytre og indre øye bruker optiker følgene instrumenter:– Trykkmåler (ICare) for å måle øyets intraokulære trykk.

– Funduskamera for å ta bilde og undersøke det indre øye (netthinnen).
– Spaltelampe for å undersøke det ytre øyet, linsen i øyet, og netthinnen.Intraokulært trykk (IOP)

  • Måling av trykket i øyet gjøres primært for å kontrollere grønn stær (glaukom). Men også aktuelt ved en rekke andre øyesykdommer og øyeskader.
  • Er det grønn stær (glaukom) i familien anbefales det å sjekke trykket jevnlig fra 30 års alder, samt kontroll av hvordan synsnerven ser ut i det indre øye.

Ytre øye

  • En undersøkelse av det ytre øye kan man blant annet avdekke tørt øye problematikk, grå stær (katarakt), og mange andre øyesykdommer og øyeskader.

Indre øye

  • En undersøkelse av øyets netthinne (retina) er en viktig del av synsundersøkelsen da man kan oppdage øyesykdommer som grønn stær (glaukom), AMD (forkalkninger), RP (retinitis pigmentosa), og andre helseproblemer som kan gi endringer på netthinnen som f.eks. diabetes og høyt blodtrykk. Et funduskamera tar bilde av netthinnen din og gir en god oversikt over evt. områder man bør undersøke nærmere.

Henvisning til øyelege
Optiker Webermann har henvisningsrett til øyeleger og andre deler av spesialhelsetjenesten, og vil henvise videre til øyelege/lege hvis det oppdages endringer eller patologi (sykdommer).

synsprøverom ny!
briller,utstilt
solbrillevegg
brilleutstilling1